NASVETI / BLOG

Primerna dolžina KRIL & OBLEK

03/05

Nič ne more tako močno pokvariti videza žženske kot neprimerna dolžžina oblačila! Za profesionalno okolje je najboljšša konzervativna dolžžina kril ali oblek. Vsa krila se dvignejo za priblžižno 7,5 cm, ko sedite. Vsako oblačilo dolžžine več kot 5 cm nad kolenom, se bo med sedenjem spremenilo v mini krilo

Zelo kratka krila so primerna za mlade in vidke. Srednja dolžžina bo ustrezala večini žžensk, dalšjša krila bodo najboljše pristajala visokim ali vitkim. Večinoma boste v daljšših in bolj polnih krilih videti nižžje in težžje. Krila, ki so daljšša od priporočenih dolžžin, morate nositi s čevlji z visoko peto.

Zelo visoka peta bo podaljššala noge in dodala viššino celotnemu telesu, tako bodo tudi nižžje ženske uskladile razmerja telesa, da bodo lahko nosile dalšjše krilo. Svetlejšša krila vas naredijo nižžje, kot ste v resnici, temnejšša pa dodajajo dolžžino.

Če nosite krajšša krila, kot je priporočena dolžžina, pazite na to, da se izogibate močnemu kontrastu na liniji roba, npr. dobro lahko učinkuje črna tunika, ki se konča malo nad koleni, v kombinaciji s črnimi
neprozornimi najlonkami in šškornji. Medtem ko ista tunika nad golimi nogami in sandali verjetno ne bo dobra kombinacija.

Da bi določili najboljššo dolžžino vašših kril in oblek, morate upošštevati naslednje dejavnike:

Vašše navpične mere
Vašše vodoravne mere
Vaššo viššino
Vaššo težžo
Vašša leta
Vsako izpostavljeno značilnost vaššega telesa

Obiščite našo Malo šolo oblačenja in spoznajte svoje telesne značilnosti in primerne kroje oblek in kril.

primerna-dolzina-kril-oblek-a